Welcome to www.bfla.org
 

0
Начало
0
Структура
0
Програми
0
Резултати 2024
0
Документи
0
0
Рекорди
0
Ранглисти
0
Линкове
0
Календар 2024
0
Архив
0
Картотека
0
Контакти
0
Профил на купувача

 


 

КАРТОТЕКА


Необходимите документи за членство на СК в БФЛА са:

1. Заявление по образец, одобрен от управителния съвет на Федерацията.
2. Декларация, че кандидатстващият за членство спортен клуб приема устава на федерацията и декларация по чл. 3 от Наредба №1.
3. Декларация по образец по чл. 3 от Наредба №1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност. Цялата наредба <ТУК>
4. Декларация за направена застраховка на всички картотекирани състезатели в клуба.
5. Списък на треньорските кадри на клуба с отразена професионална квалификация и стаж по специалността, удостоверяващ правото на заеманата длъжност в СК съгласно НАРЕДБА № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри Цялата наредба <ТУК>
6. Документ, удостоверяващ правото на ползване на спортен обект и/или съоръжение.
7. Попълнени образци 4,5 и 6 (отнася се за нови клубове) от таблицата по-долу.

Заявление по образец
Декларация образец по чл. 4, ал.3, т.2
Декларация образец  по чл. 3 от Наредба №1
Декларация за застраховка на състезатели
Списък на треньорските кадри на клуба
График за картотекиране 13 ноември до 24 ноември 2023 г.
Образци за нови клубове, които не са вписани в новия регистър на ММС
Образец 4 (декларация) за клуб към ММС
Образец 5 (треньорски кадри) за клуб към ММС
Образец 6 (спортни обекти) за клуб към ММС

Карототекиране на състезател

Картотекирането се извършва от БФЛА по предложение на членуващ в нея спортен клуб, на който спортистът е предоставил състезателните си права, чрез сключен договор за спортна подготовка и развитие.
БФЛА вписва предложеното лице в нарочен регистър (картотека) и му издава официален документ - състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на лицето по документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка.

Необходимите документи  за картотекиране на състезател

За картотекиране на състезател са необходими следните документи: 
1. Предложение за картотекиране на членуващ в БФЛА спортен клуб подписано  от председателят на съответния клуб по предоставена от БФЛА бланка. Предложението трябва да съдържа: Списък  на състезателите, лични данни за всеки състезател, заявен  личният треньор на всеки състезател и посочен клуб, в който състезателят е бил картотекиран в предходната година на хартиен носител и в електронен вариант (excel), изпратен поне 1 ден преди датата за картотека на email: zaiavki@bfla.org

Ако не разполагате с електронен вариант на списъка ви от предходната година, моля пишете на имейл: rumen@bfla.org за да ви бъде изпратен.

Празна бланказа за вписване на състезатели за картотека от нови клубове изтеглете от <ТУК>

Предложението трябва да бъде придружено от:

1.1 Писмено заявление и декларация (по образец) до клуба от всеки състезател, който е навършил 18 г.; (приложени по-долу)
1.2 Писмено заявление и декларация (по образец) до клуба от всеки състезател придружeна със съгласието на родителите или настойниците, който не e навършил 18 г.; (приложени по-долу)
1.3 Писмено заявление и декларация (по образец) до клуба от родителите или настойниците за всички състезатели, които не са навършили 14 годишна възраст; (приложени по-долу)
2. Копие от документа за самоличност на състезателя или копие от акт за раждане (за състезателите под 18 г.).
3. За чуждите граждани да имат разрешение за дългосрочно пребиваване в страната а гражданите на европейския съюз да разполагат с документ за продължително или постоянно пребиваване в страната.
4. Попълнена декларация за здравословно състояние за всеки състезател.
5. Състезателна карта

Заявление и декларация: НАД 18 години
Заявление и декларация: ПОД 18 години
Заявление и декларация: ПОД 14 години
Декларация за здравословно състояние
Състезателна карта образец

При картотекирането моля, предстаевте отчетите по ПРАВИЛНИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2023 г. НА КЛУБОВЕТЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ЧЛЕНОВЕ НА БФЛА, както и категоризация на спортния клуб.

Правилник за разпределение на финансовите средства за 2023 г. на клубовете по лека атлетика членове на БФЛA.
Формуляр 1 за изчисляване на тото точки 1 1
Формуляр 2 за изчисляване на тото точки 1 1
Формуляр за категоризация на спортен клуб 1
 

 

 

bfla100

ОСНОВЕН СПОНСОР

ПАРТНЬОРИ

atletikabg.com

transins

euromarket

mtel

kcm_2000

toto

 

predela

 

med


kids

с

 
 
©2004 Bulgarian Athletics Federation
Programming and design by R.Rangelov