НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО ПОЛУМАРАТОН (21
.0975 km) ЗА 2021 ГОДИНА  
за мъже и жени

І. Цел и задачи:

1. Да се популяризира бягането на шосе в България.   

2. Да се излъчат националните шампиони по полумаратон за мъже и жени.

ІІ. Ръководство и организация:

Националният шампионат по полумаратон се провежда от БФЛА и СКЛА "Берое" Стара Загора, с активното съдействие на Община Стара Загора в рамките на Маратон Стара Загора- 2021 г.

ІІІ. Място и време:

11 април 2021 г. (неделя);

Старт: 9:00 ч., бул. "Цар Симеон Велики" 107 (пред Община Стара Загора).

ІV. Заявки за участие в НШ по полумаратон:

1. Срок за заявяване на участие - до 4 април 2021 г., на e-mail: zaiavki@bfla.org

2. Техническа конференция няма да се провежда.

3. Формуляр за отпадане от участие на заявени състезатели следва да бъде изпратен на e-mail: zaiavki@bfla.org нe по-късно от 12:00 часа на 9 април 2021 г. (петък).

4. Предварителните заявки и стартовите списъци ще бъдат публикувани на www.bfla.org – в раздел „Програми”.

5. Клубовете със заявени, но нестартирали състезатели (DNS), ще бъдат санкционирани според Правилника на БФЛА.

V. Право и условия за участие

1. Право на участие в НШ по полумаратон имат само мъже и жени, картотекирани в БФЛА и заявени в срок.

2. До участие се допускат единствено състезателите мъже и жени на възраст 20 или повече години към 31 декември в годината на провеждане на състезанието.

3. Състезателите се заявяват пред БФЛА със своите номера според картотеката на федерацията за 2021 г., но за самото състезание ще получат различни, специални номера с времеизмервателен транспондер.

3.1   Всеки атлет ще получи по два номера, които от момента на преминаване на проверка и в хода на състезанието трябва да бъдат поставени на предната част на торса и на гърба. Неизпълнението на това лишава състезателя от право на участие или ако номерата бъдат умишлено премахнати преди финиширането - това води до дисквалификация.

3.2   На един от двата номера, предоставени специално за състезанието от организатора има времеизмервателен транспондер. Този номер с транспондера трябва да бъде поставен на предната част на торса (гърдите), за да може атлетът да бъде отчетен правилно, при преминаването му през контролните точки и Старт/Финала. Забранява се този номер да бъде прегъван или закриван от връхни дрехи. Не се допуска отстраняване или повреждане на транспондера.

3.3   В деня на състезанието, всички състезатели  са длъжни да се явят 30 минути преди старта по състезателен екип на клуба и с прикрепени номера на предната част на торса и на гърба, на посоченото място от организаторите за предстартова проверка. Състезател, който не се яви на предстартова проверка, не може да бъде класиран за националния шампионат.

Информационен център - пункт за получаване на състезателни номера, ще бъде изграден пред Община Стара Загора с работно време:

 

09.04.2021 г. – от 15:00 до 19:00 ч.

10.04.2021 г. – от 10:00 до 19:00 ч.

11.04.2021 г. – от 7:00 до 8:00 ч.

 

4. Всички участници в НШ се състезават само със заявения в БФЛА състезателен екип на клуба. Ако се установи, че атлет не е спазил това условие или е сменил самоволно екипа си след предстартовата проверка, той се дисквалифицира от НШ по полумаратон.

5. Състезателите, картотекирани в БФЛА за 2021 г. и редовно заявени за участие в НШ по полумаратон не заплащат такса участие.

VІ. Дължина, маршрут, терен на трасето, подкрепително-освежителни пунктове и контролно време:

Час

 

Състезателно разстояние

Брой обиколки

9:00

Общ старт за мъже и жени

21.0975 km

2 обиколки

 

1.      Дистанцията – 21.0975 km се състои от 2 обиколки по равнинно трасе с изключение на малки леки изкачвания на мостове в двете посоки.

1.1   Обиколка на трасето: 10.548 km.

1.2   Маршрут: Старт/Финалът ще e пред Община  Стара Загора /бул. "Цар Симеон Велики 107"/. Маршрутът продължава на изток по бул. "Цар Симеон Велики", след което състезателите преминават по бул. "Никола Петков". В района на магазин "Метро" правят обратен завой и по същия маршрут се насочват към Областна администрация Стара Загора. Състезателите ще бягат само в северното платно на улицата и в двете посоки.

Карта на трасето:

2. Терен – асфалтово покритие.

3. По трасето ще бъдат изградени подкрепително-освежителни пунктове (ПОП), съобразени с изискванията на Състезателните и Техническите Правила на Световната атлетика.

Подкрепително-освежителните пунктове ще бъдат разположени по трасето през приблизително 5 km, както следва:

·      ПОП 1 - ок. 5.3 km от старта

·      ПОП 2 - ок. 10.5 km от старта

·      ПОП 3 - ок. 16 km от старта

·      ПОП 4 - финал

3.1   Лични подкрепителни средства могат да бъдат предоставени и на четирите пункта. Такива средства могат да бъдат оставени директно на пунктовете и/или да бъдат подавани от упълномощени лица на атлетите единствено зад масите на пунктовете.

3.2   За да бъде транспортирано от Организаторите, всяко лично подкрепително средство трябва да е ясно надписано с номер на атлета и километър на пункта, на който да се занесе. 

3.3   Срокът за предаване на личните подкрепителни е до 08:15 ч. на 11 април в зоната за проверка.

4. Контролно време2 часа

 

VII. Протести и жалби

Всеки протест се отправя устно до съответния Рефер от състезателя или лице, действащо от негово име, по време на дисциплината или веднага след нейния край. Решението на Рефера е окончателно и не се допускат допълнителни обжалвания.  

VIII. Класиране и награди

1. Класирането е по време, по реда на пристигането на състезателите.

2. Атлетите, класирали се на първите три места при мъжете и при жените ще бъдат наградени с медали от БФЛА.

3. Награждаването ще се извърши непосредствено след приключване на дисциплината.

IX. Допълнителна разпоредба

Състезанието се провежда в съответствие със Състезателните и Техническите Правила на Световната атлетика, като неупоменатите в настоящата Наредба въпроси, свързани със състезанието, се уреждат от действащата Наредба за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФЛА за 2021 – 2024 г.

X. Допълнителна информация

Допълнителна информация относно Маратон Стара Загора - 2021 г. може да се намери на сайта на маратона - www.marathonstarazagora.com

XI. Настаняване:

Хотел Зеленият Хълм – ул. „Никола Икономов“ №6

Единична стая – 36 лв

Двойна стая – 48 лв.

Телефон за резервации: 0885 34 00 99

www.greenhill.bg

Хостел Пенев – ул.Антон Марчин51

Двойна стая – 39 лв.

Тройна стая – 54 лв.

Телефон за резервации: 0878 88 97 35, 0878 88 97 25

https://hostelpenev.com/

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА