VI – ти

ТУРНИР

ПО ХВЪРЛЯНИЯ

 

„ДИОНИСОПОЛИС”

 

2018г.

 

гр.БАЛЧИК

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

 

1. Лекоатлетическият турнир по хвърляния „Дионисополис” има за цел да съдейства за популяризиране на лекоатлетическия спорт и за развитието на спортното майсторство.

 

2. Да се разшири спортния календар.

 

 

ІІ. МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

 

      гр.Балчик

      полигон по хвърляния гр.Балчик ул. ВВС - блокове

      на 05.05.2018г. /събота /

 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАТОРИ

 

1.   Лекоатлетическия турнир по хвърляния „Дионисополис” се организира от СКЛА”Черно море – 2005” с активното участие на Община Балчик.

 

 

ІV. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ

 

 

1.   Всички заявени в срок състезатели /от всички възрастови групи/ , картотекирани в БФЛА .

 

2.    В дисциплината хвърляне на чук за момичета и момчета до 14 год. се допускат деца родени след 2005 г. за които не  е задължителна картотека в БФЛА.

 

3.   Състезателите имат право да участват само в две дисциплини в една възрастова група.

 

4.   Състезетелите участват със номерата с които са картотекирани в БФЛА, а за най – малките ще бъдат осигурени от организаторите.

 

5.  Заверен предсъстезателен медицински преглед.

 

V. ДИСЦИПЛИНИ

 

1.     Хвърляне на чук / 2 кг./ - момичета под 14 год.

2.     Хвърляне на чук / 2 кг. / - момчета под 14 год.

3.     Хвърляне на чук / 4 кг./ - момчета под 16 год.

4.     Тласкане на гюле /4 кг./ - момчета под 16 год.

5.     Хвърляне на копие / 600 гр./- момчета под 16 год.

6.     Тласкане на гюле / 3 кг./ - девойки под 18 год.

7.     Хвърляне на копие / 500 гр./ - девойки под 18 год.

8.     Хвърляне на чук / 3 кг./ - девойки под 18 год.

9.     Хвърляне на чук / 5 кг./ -юноши под 18 год.

10.  Мятане на диск / 1.5 кг./ - юноши под 18 год.

11.  Хвърляне на копие / 700 гр./- юноши под 18 год.

12.  Хвърляне на чук / 6 кг./ - юноши под 20 год.

13.  Хвърляне на копие / 800 гр./- юноши под 20 год.

14.  Хвърляне на чук / 4 кг./ - жени

15.  Мятане на диск / 1 кг./ - жени

16.  Хвърляне на чук / 7.260 кг./ - мъже

17.  Мятане на диск / 2 кг./ - мъже

18.  Хвърляне на копие / 800 гр./ - мъже

19.  Тласкане на гюле / 7.260 кг./ - мъже

 

VІ. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ

 

1.   В турнира ще участват състезатели които предварителнои в срок са заявили своето участие в дисциплините.

 

2.   Комисия от трима съдий ще определя крайното класиране във всяка дисциплина според постигнатите резултати.

 

 

3.   За момичета и момчета под 14 год. И момичета и момчета под 16 год. Ще бъдат разрешени по четири опита, за всички останали важат правилата от Наредбата за провеждане на състезания към БФЛА.

 

VІІ.  ПРОГРАМА

 

 

Час

Д-на

Пол и възрастова група

Кръг

9:00

Чук / 2 кг./

Момчета под 14 год.

 

Финал

9:00

Чук / 2 кг./

 

Момичета под 14 год.

Финал

9:00

Гюле / 3 кг./

 

Девойки под 18 год.

Финал

10:00

Чук / 4 кг./

Момчета под 16 год.

 

Финал

10:00

Чук / 4 кг./

 

Жени

Финал

10:00

Копие / 700гр./

Юноши под 18 год.

 

Финал

11:00

Диск/ 1,5 кг./

Юноши под 18 год.

 

Финал

11:00

Копие / 600гр./

Момчета под 16год. 

 

Финал

12:00

Чук / 6 кг./

Юноши под 20 год.

 

Финал

12:00

Гюле / 4 кг./

Момчета под 16 год.

 

Финал

13:00

Чук / 7,260кг./

Мъже

 

Финал

13:00

Копие /500 гр./

 

Девойки под 18 год.

Финал

14:00

Диск / 2 кг./

Мъже

 

Финал

14:00

Диск / 1 кг./

 

Жени

Финал

14:00

Копие / 800гр./

Юноши под 20 год.

 

Финал

15:00

Чук / 5 кг./

Юноши под 18 год.

 

Финал

15:00

Копие / 800гр./

Мъже

 

Финал

16:00

Гюле / 7.260 кг./

Мъже

 

Финал

16:00

Чук / 3 кг./

 

Девойки под 18 год.

Финал

17:00

Детска атлетика

Деца родени след 01.01.2007г.

Финал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

1.     Заявки за участие се приемат до 27.04.2018г. на: skla_balchik@abv.bg

IХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Забележка: Организаторите си запазват правото да променят състезателната програма.

      При желание за предварително настаняване или възникнали въпроси:

 Тел : 0887 520 170 – Андриан Андреев

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ !