Национални детски атлетически игри  „ Атлетиката търси таланти“

Финален турнир – София

ОРГАНИЗАТОРИ

Спортен клуб „Академик София“,

Българска федерация „Лека атлетика“,

със съдействието на „София Европейска столица на спорта 2018“

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

                    23 юни от 9:30 часа на Национален стадион „Васил Левски“.

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФОРМАТА

1.      Да популяризира леката атлетика сред подрастващите на местно и национално ниво.

2.      Да се открият млади и талантливи деца, които да станат основата за бъдещите успехи на България в Международни атлетически форуми.

3.      Да се даде възможност за изява на тези деца в България, които в последствие да бъдат привлечени за целенасочен тренировъчен процес.

4.      Регионалните кръгове от състезанието ще дадат възможност на децата по места да участват в национално състезание, без да е необходимо да изразходват допълнителни средства, като най-добрите се класират за участие във финален турнир.

ПРОВЕЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ:

1.      Провеждат се 3 регионални турнира и 1 финален.

2.      Регионалните турнири са проведени на 20.04.2018г – Варна; 19.05.2018 – Русе и 19.05.2018 – София. На база на резултатите от тях се определя броят на участниците във финалния турнир.

3.      Финалният турнир ще бъде проведен в София на 23.06.2018 год. (събота от 9,30ч).

Регламент:

1.      Всеки състезател има право да участва само на едно регионално състезание (предварителен кръг), което му дава право на участие във финалния турнир.

2.      Във финалният турнир в беговите дисциплини ще участват класиралите се до 8-мо място и до 6-то място в скока на дължина от зоналните състезания, като в спринтовите  бягания на 60м и 200м ще бъдат допуснати общо 40 състезатели на дисциплина, като броят ще се допълва по ранглистите от проведените зонови турнири. В дисциплината скок на дължина ще бъдат допуснати още 6 състезатели във възрастова група допълнени по ранглисти от проведените зонови турнири.

3.      В бягането на 60 м за всички възрасти ще се проведат серии и финал, за който се класират 8-те най-добри времена.

4.      В  дисциплината скок на дължина всеки състезател има право на 3 опита за определяне на финална осмица, след това финалистите правят още  по три.

5.      Дисциплината 200м, 600м и 800м е финал по време за възрастовите групи, в които се провежда.

6.      Беговите  дисциплини 60м и 200м  се провеждат от нисък старт.

7.      Скок дължина от място за възраст 2009 год. и по-малки изпълняват по три опита.

8.      Клубните състезатели получават предимство при попълване на предварителните серии и провежданите скокови дисциплини.

9.      Изисква се предсъстезателен медицински преглед.

10.   Номерата за състезанието ще се раздават съгласно изпратените заявки от клубове от

8.00 ч.  в деня на състезанието, като се заплаща такса за участие от 10 лева.

11.   Проверката за всички дисциплини ще бъде 30 минути преди началния час за всяка дисциплина.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Възрастови групи:

1.      2009 до 2012 год.

2.      2007 – 2008 год.

3.      2006 год.

4.      2005 год.

5.      2003 – 2004 год.

Дисциплини:

1.      Дисциплината 60 м (всички възрастови групи)

2.      Скок дължина (всички възрастови групи без 2009 год. и по-малки)

3.      Дисциплината 200м  (за възрастите  2003-2004 год., 2005 год. и 2006 год.)

4.      Дисциплината 800м  (за възрастите  2003-2004г; 2005 год. и 2006 год.)

5.      Дисциплината 600м за възраст  2007-2008 год.

6.      100м пр. бягане за възраст (2003-2004 год.) момчета и момичета

7.      Скок дължина от място за възраст 2009 год. и по-малки

Заявки и резултати:

1.      Заявки за участие за финалния турнир в София на 23.06.2018 год. ще се приемат до 17.06 2018 год. на имейл: skla.akademik@abv.bg; info@akademik-bg.com.

2.      Стартовите списъци по дисциплини и възрастови групи ще бъдат обявени на официалния сайт на Академик София – www.akademik-bg.com на 18.06.2018г, като получилите право на участие трябва да направят потвърждение  за финалния турнир в София до 20.06.2018 год., за да може освободените места да се попълнят от следващите по ранглиста.

3.     Всички резултати ще бъдат публикувани на официалния сайт на Академик София – www.akademik-bg.com

 

Правила за състезанието:

1.      Организаторите ще положат всички усилия, състезанието да  бъде проведено при спазване на добър ред, висок спортен дух и спортсменство.

2.      Състезателите са явяват на проверка не по-късно от 30 минути преди обявения старт.

3.      Състезателите се извеждат 20 минути преди старта.

4.      Състезателите се подготвят за старта след тяхното извеждане на указано от Водача на възрастовата група място.

5.      Състезателите, които не са се явили на проверка и за извеждане, в посочения срок, се отстраняват от участие.

6.      След приключване на участието си, всеки състезател напуска незабавно зоната на пистата, в противен случай Организаторите имат право да го отстранят от състезанието.

7.      По време на състезанието няма да бъдат допускани треньори, родители и други външни лица на пистата.

8.      Лицата, извън съдийския апарат, които ще имат право да навлизат в зоната на пистата, ще имат отличаващо ги обозначение.

 

ПРОТЕСТИ И ЖАЛБИ:

1.      Протести и жалби се отправят само до организаторите.

2.      Протести и жалби се приемат не по-късно от 30 мин. след приключване на дисциплината, за която е протестът или жалбата.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ:

1.      На отстраняване от дадена дисциплина подлежат състезателите, които по мнение на Организаторите, не спазват изискванията за ред, включително навлизат на пистата без основателна причина или не я напускат след приключване на дисциплината.

2.      Състезател, участвал под чуждо име или с неверен документ за име и възраст, се дисквалифицира от състезанието.

НАГРАДИ:

1.      Първите трима във всяка дисциплина ще получат медали.

2.      Най-добрите постижения при момчетата и момичетата, за всяка възраст, на финалния турнир ще получат купи.

 

ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНИ ДЕТСКИ АТЛЕТИЧЕСКИ ИГРИ

23.06.2018 год. (събота)финал СОФИЯ

 

час

ПРЕД  СЕКТОР А

Родени

час

ПРЕД  СЕКТОР В

Родени

9,30

100м пр. бягане момчета

2003-2004

 

 

 

9,45

100м пр. бягане момичета

2003-2004

 

 

 

10,00

60м момчета

2003-2004

10,00

60м момчета

2009+

10,00

Скок дължина момчета

2005

10,00

Скок дължина момчета

2006

10,30

60м момичета

2003-2004

10,30

60м момичета

2009+

11,00

60м момичета

2005

10,50

60м момчета 

2007-2008

11,00

Скок дължина момчета

2003-2004

11,00

Ск. дължина от място момчета

2009+

11,30

60м момчета

2005

11,20

60м момичета 

2007-2008

11,50

60м момчета

2006

11,30

Скок дължина момичета

2006

12,00

Скок дължина момичета

2003-2004

12,30

Ск. дължина от място м/момич.

2009+

12,30

60м момичета

2006

13,00

Скок дължина момчета

2007-2008

13,00

Скок дължина момичета

2005

15,20

Скок дължина момичета

2007-2008

13,00

800м момчета

2003-2004

 

 

 

13,10

800м момичета

2003-2004

 

 

 

13,20

800м момчета

2005/2006

 

 

 

13,30

800м момичета

2005/2006

 

 

 

13,50/55

60м момч./момич. финал

2003-2004

 

 

 

14,00/05

60м момч./момич. финал

2009+

 

 

 

14,10/15

60м момч./момич.  финал

2006

 

 

 

14,20/25

60м момч./момич. финал

2007-2008

 

 

 

14.30/35

60м момч./момич. финал

2005

 

 

 

14,50

НАГРАЖДАВАНЕ – 60м , 800м и скок дължина (2003-2004,2005, 2006 и 2009 год.)

 

15,30

200м момчета

2003-2004

 

 

 

15,40

200м момичета

2003-2004

 

 

 

15,50

200м момчета

2005

 

 

 

16,00

200м момичета

2005

 

 

 

16,10

200м момчета

2006

 

 

 

16,20

200м момичета

2006

 

 

 

16,30

600м момчета

2007-2008

 

 

 

16,40

600м момичета

2007-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,00ч

Награждаване - всички възрасти