НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО ПОЛУМАРАТОН ЗА 2020 ГОДИНА

І. Цел и задачи

1. Да се популяризира бягането на шосе в България.

2. Да се излъчат националните шампиони по полумаратон за мъже и жени.

ІІ. Ръководство и организация

Националният шампионат (НШ) по полумаратон се провежда от БФЛА в рамките на Уиз еър София Маратон- 2020 г.

 ІІІ. Място и време:

Гр. София, 11 октомври 2020 г. (неделя)

Старт: 9:45 часа, площад Кн. Александър I Батенберг, пред Националната художествена галерия.

ІV. Заявки за участие в НШ по полумаратон

1. Срок за заявяване на участие - до 4 октомври 2020 г. на e-mail: zaiavki@bfla.org

2. Техническа конференция няма да се провежда.

3. Формуляр за отпадане от участие на заявени състезатели следва да бъде изпратен на e-mail: zaiavki@bfla.org нe по-късно от 13:00 часа на 9 октомври 2020 г. (петък).

4. Предварителните заявки и стартовите списъци ще бъдат публикувани на www.bfla.orgв раздел „Програми”.

5. Клубовете със заявени, но нестартирали състезатели (DNS), ще бъдат санкционирани според Правилника на БФЛА.

V. Право и условия за участие

1. Право на участие в НШ по полумаратон имат само мъже и жени, картотекирани в БФЛА и заявени в срок.

2. До участие се допускат единствено състезателите мъже и жени на възраст 20 или повече години към 31 декември в годината на провеждане на състезанието.

3. Състезателите се заявяват пред БФЛА със своите номера според картотеката на федерацията за 2020 г., но за самото състезание ще получат различни, специални номера с времеизмервателен транспондер.

3.1 Всеки атлет ще получи по два номера, които от момента на преминаване на проверка и в хода на състезанието трябва да бъдат поставени на предната част на торса и на гърба. Неизпълнението на това лишава състезателя от право на участие или ако номерата бъдат умишлено премахнати преди финиширането - това  води до дисквалификация.

3.2 На един от двата номера, предоставени специално за състезанието от организатора има времеизмервателен транспондер. Този номер с транспондера трябва да бъде поставен на предната част на торса (гърдите), за да може атлетът да бъде отчетен правилно, при преминаването му през контролните точки и Старт/Финала.

3.3 В деня на състезанието, от 7:00 до 9:00 ч., всички атлети, заявени за участие в НШ по полумаратон, са задължени да се явят на определеното в зоната на старта място за проверка, където представят:

- лична карта, и

- състезателен екип на клуба.    

При наличие на горепосочените изисквания, всеки състезател ще получи стартов пакет от организатора с определените им състезателни номера.

4. Всички участници в НШ се състезават само със заявения в БФЛА състезателен екип на клуба. Атлет, за който се установи, че не е спазил това условие или е сменил самоволно екипа си след предстартовата проверка се дисквалифицира от НШ по полумаратон.

5. Състезателите, картотекирани в БФЛА за 2020 г. и редовно заявени за участие в НШ по полумаратон не заплащат такса участие.

VI. Дължина, маршрут, терен на трасето, подкрепително-освежителни пунктове и контролно време:

1. Дистанцията – 21.0975 km се състои от 1 обиколка по равнинно трасе с изключение на малки леки изкачвания на мостове в двете посоки.

Карта на трасето:

 

ЛИНК КЪМ ВИДЕО С КАРТА НА ТРАСЕТО:

https://www.youtube.com/watch?v=zupPtyqkz7w&feature=emb_logo

 

2. Терен – асфалтово покритие.

3. По трасето ще бъдат изградени подкрепително-освежителни пунктове (ПОП), съобразени с изискванията на Състезателните и Техническите Правила на Световната атлетика.

Подкрепително-освежителните пунктове ще бъдат разположени по трасето през приблизително 5 km, както следва:

·      ПОП 1 - ок. 5 km от старта (бул. „Ал. Дондуков” в посока Изток)

·      ПОП 2 - ок. 10 km от старта (бул. „Вл. Вазов” в посока Изток)

·      ПОП 3 - ок. 15 km от старта (бул. „Вл. Вазов” в посока Запад)

·      ПОП 4 - ок. 20 km от старта (бул. „Ал. Дондуков” в посока Запад) 

3.1 Лични подкрепителни средства могат да бъдат предоставени и на четирите пункта. Такива средства могат да бъдат оставени директно на пунктовете и/или да бъдат подавани от упълномощени лица на атлетите единствено зад масите на пунктовете.

3.2 За да бъде транспортирано от Организаторите, всяко лично подкрепително средство трябва да е ясно надписано с номер на атлета и километър на пункта, на който да се занесе. 

3.3 Срокът за предаване на личните подкрепителни е до 08:00 ч. на 11 октомври в зоната за проверка.

4. Контролно време2:45 часа

VII. Протести и жалби

Всеки протест се отправя устно до съответния Рефер от състезателя или лице, действащо от негово име, по време на дисциплината или веднага след нейния край. Решението на Рефера е окончателно и не се допускат допълнителни обжалвания.  

VIII. Класиране и награди

1. Класирането е по време, по реда на пристигането на състезателите.

2. Атлетите, класирали се на първите три места при мъжете и при жените ще бъдат наградени с медали от БФЛА.

3. Награждаването ще се извърши непосредствено след приключване на дисциплината.

IX. Допълнителна разпоредба

Състезанието се провежда в съответствие със Състезателните и Техническите Правила на Световната атлетика, като неупоменатите в настоящата Наредба въпроси, свързани със състезанието, се уреждат от действащата Наредба за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФЛА за 2017 – 2020 г.

X. Допълнителна информация

Допълнителна информация относно Уиз еър София Маратон - 2020 г. може да се намери на сайта на маратона - www.marathonsofia.com