НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ

ПО  ПОЛУМАРАТОН ЗА 2018 г. (21.0975 km)

за мъже и жени

І. Цел и задачи:

1. Да се популяризира шосейното бягане в България.   

2. Да се излъчат националните шампиони по полумаратон за мъже и жени.

 

ІІ. Ръководство и организация:

Националният шампионат по полумаратон се организира от СКЛА"Берое" Стара Загора и БФЛА, с активното съдействие на Община Стара Загора.

 

ІІІ. Място и време:

1 април 2018 г. (неделя); Старт: 10:00 ч.

 

ІV. Заявки за участие в НШ по полумаратон:

Срок - според Наредба 2017-2020 на БФЛА, до 25 март 2018, на e-mail: zaiavki@bfla.org. 

Всички състезатели подават заявка с номерата определени от БФЛА.

Техническа конференция няма да се провежда. Формуляр за отпадане от участие на заявени състезатели следва да бъде изпратен на e-mail: zaiavki@bfla.org или да бъде предоставен в БФЛА най-късно в 12:00 часа на 30 март 2018 г.

V. Право на участие:

Право да участват в Националния шампионат по полумаратон за мъже и жени имат всички заявени в срок състезатели, на възраст 20 години към 31 декември в годината на провеждане на състезанието, картотекирани в БФЛА, със заверен предсъстезателен  медицински преглед.

Всички състезатели участват със заявения в БФЛА състезателен екип на клуба.                                                                                                                              

Състезателите в Националния шампионат не заплащат такса участие.

 

Състезателите участват с номера предоставени от организаторите.

Състезателите ще получат състезателни номера с враден в тях чип. Номера с чипа трябва да бъде сложен на гърдите на видимо място без да бъде прегъван или закриван от връхни дрехи. Не се допуска отстраняване или повреждане на чиповете. 

Информационен център - пункт за получаване на състезателни номера, ще бъде изграден
срещу  Областна администрация Стара Загора с работно време:

 

TIC OFFICE_2018

В деня на състезанието, всички състезатели  са длъжни да се явят 30 минути преди старта с прикрепени номера на гърдите и гърба, на посоченото място от организаторите за предстартова проверка. Състезател, който не се яви на предстартова проверка, губи право на класиране за националния шампионат.

 

VІ. Състезателна програма и разстояние:

 

Час

 

Състезателно разстояние

Брой обиколки

10:00

Общ старт за мъже и жени

21.0975 km

2 обиколки

 

Контролно време: 2 часа.

 

VІІ. Дължина, маршрут, терен и релеф на трасето:

Обиколка на трасето: 10.548 km.

Терен: асфалтов път.

 

Маршрут: СтартФиналът ще e пред Областна администрация Стара Загора /бул. "Цар Симеон Велики 108"/. Маршрутът продължава на изток по бул. "Цар Симеон Велики", след което състезателите преминават по бул."Никола Петков". В района на магазин "Метро" правят обратен завой и по същия маршрут се насочват към Областна администрация Стара Загора.

Състезателите ще бягат само в северното платно на улицата и в двете посоки.

 

 

KARTA_2018
Подкрепителните и освежителните пунктове са разположени по трасето, както следва:

- 5,3 km - освежителен пункт (ОП - напитки)

- 10.5 km - подкрепителен пункт (ПП - напитки и храна)

- 16 km - ОП

- финал - ПП

Лични подкрепителни средства могат да бъдат предоставени единствено за пунктовете на 5,3 km, 10.5 km и 16 km. Такива средства могат да бъдат оставени директно на пунктовете и/или да бъдат подавани от упълномощени лица на атлетите единствено зад масите на пунктовете. За да бъде транспортирано от Организационния комитет, всяко лично подкрепително средство трябва да е ясно надписано с номер на атлета и километър на пункта, на който да се занесе. Срокът за предаване на личните подкрепителни е до 45 минути преди старта в зоната за проверка.

 

VІІІ. Класиране и награди:

Състезателите, класирали се на първите три места ще бъдат наградени с медали от БФЛА. 

Настаняване:

 Хостел Пенев, ул.Антон Марчин 52, тел: 0878889735.
http://hostelpenev.com/
Хостела се намира в източната част на града на 800м от Старт/Финала.
Цени за настаняване:
Двойна стая - 39 лв
Тройна стая - 54 лв

 

 

Б Ъ Л Г А Р С К А  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  Л Е К А  А Т Л Е Т И К A