Наредба за провеждане

на НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ по МАРАТОН за 2019 година

І. Цел и задачи

1.Да се популяризира маратонското бягане в България

2.Да се излъчат националните шампиони за мъже и жени.

   ІІ. Ръководство и организация

1.Националния шампионат по маратон се провежда от БФЛА в рамките на Уиз ейр София Маратон - 2019 год.

 ІІІ. Място и време:

Гр. София, 13 октомври 2019  год. (Неделя)

Старт: 9:30 часа, Площад Батенберг пред Националната Художествена галерия


 ІV. Заявки и условие за участие:

Всички състезатели картотекирани в БФЛА за 2019 година и желаещи да вземат участие в Националният шампионат по Маратон за 2019 трябва да изпратят своите заявки в БФЛА до 6 октомври 2019 г. на e-mail: zaiavki@bfla.org

В заявката състезателите се записват с номерата, с които са  картотекирани в БФЛА, а от организатора ще им бъде определен състезателен номер, с който ще участват в Маратона.

Състезателите картотекирани в БФЛА за 2019 г. и редовно заявени за участие в Националния шампионат по маратон не заплащат такса участие!

Юноши  и девойки под 20 г. не се допускат до участие.

В деня на състезанието, от 7:00 ч до 9:00 ч всички състезатели, заявени за участие в Националния шампионат по Маратон, са длъжни да се явят на определеното в зоната на старта място за проверка, където представят:

- лична карта,

- заверен предсъстезателен медицински преглед,

- състезателен екип на клуба.     

При наличие на горепосочените изисквания, всеки състезател ще получи стартов пакет от организатора с определените им състезателни номера.

Всички участници в НШ по Маратон се състезават със заявения в БФЛА състезателен екип на клуба и прикрепени номера на гърдите и гърба. Състезател, за който се установи, че не е спазил това условие се дисквалифицира от Националния шампионат по Маратон.

Техническа конференция БФЛА няма да се провежда.

Формуляр за отпадане от участие на заявени състезатели следва да бъде  изпратена на e-mail: zaiavki@bfla.org   най-късно до 13:00 часа на 11 октомври 2019 год.

Клубовете със заявени, но нестартирали състезатели, ще бъдат санкционирани според Правилника на БФЛА.

 V.  Дължина, маршрут, терен  и релеф на трасето:

Дистанцията - 42,195 км се състои от 2 обиколки от 21 097,5 м по равнинно трасе с изключение на малки леки изкачвания на мостове в двете посоки.

Стартът е на Площад Батенберг пред Националната Художествена галерия и се бяга по посочената схема на трасето:

По трасето ще бъдат изградени освежителни пунктове (с  подкрепителни ) по изискванията на Състезателните Правила на IAAF. На тях ще бъдат предложени изо-напитки, вода, плодове. На финалната зона ще има допълнителен пункт с храна, плодове, топли напитки и малки бисквити.

Пунктовете ще са разположени по трасето през приблизително 5 km, както следва: 5 km,10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km, 35 km и 40 km.

Лични подкрепителни средства могат да бъдат предоставени на тези официални пунктове. Такива средства могат да бъдат оставени директно на пунктовете и/или да бъдат подавани от упълномощени лица на атлетите единствено зад масите за националния шампионат на пунктовете. За да бъде транспортирано от Организаторите всяко лично подкрепително средство трябва да е ясно надписано с номер на атлета и километър на пункта, на който да се занесе.

Срокът за предаване на личните подкрепителни е до 08:00 ч. на 13 октомври, в зоната за проверка и раздаване на стартовите номера за националния шампионат (до старт/финала).  

Състезанието се провежда по правилата на IAAF, а неупоменатите в настоящата Наредба въпроси, свързани с провеждането на състезанието, се уреждат от действащата Наредба за провеждане на състезанията от държавния спортен календар  на БФЛА.

 VI. Класиране и награди

Класирането е по време, по реда на пристигането на състезателите.

Атлетите, класирали се на първите три места при мъжете и при жените ще бъдат наградени с медали от БФЛА.

Награждаването ще се извърши непосредствено след приключване на дисциплината.

VII. ПРОТЕСТИ И ЖАЛБИ

Всеки протест се отправя устно до съответния Рефер от състезателя или лице, действащо от негово име, по време на дисциплината или веднага след нейния край. Решението на Рефера е окончателно и не се допускат допълнителни обжалвания.   

Допълнителна информация относно Уиз ейр София Маратон - 2019 год. може да се намери на сайта на маратона - https://www.marathonsofia.com/