Наредба
за провеждане

на НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ по МАРАТОН за 2018 година

І. Цел и задачи

1. Да се популяризира маратонското бягане в България

2. Да се излъчат националните шампиони за мъже и жени.

ІІ. Ръководство и организация

1. Националният шампионат (НШ) по маратон се провежда от БФЛА в рамките на Маратон София 2018 г.

 ІІІ. Място и време

Гр. София, 14 октомври 2018 г. (неделя). Старт: 10:00 часа пред Национален стадион „Васил Левски”- на кръстовището на бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” и ул.”Гурко”.

 ІV. Право и условия за участие

Право на участие в Националния шампионат по маратон имат мъже и жени, картотекирани в БФЛА и заявени в срок със заверен предсъстезателен  медицински преглед, включително и нарочна електрокардиограма извършена до 3 /три/ дни преди датата на състезанието.

Юноши и девойки под 20 г. не се допускат до участие.

Всички участници в НШ се състезават само със заявения в БФЛА състезателен екип на клуба.

В деня на състезанието, всички състезатели  са длъжни да се явят 30 минути преди старта с прикрепени номера на гърдите и гърба, на посоченото място от организаторите за предстартова проверка. Състезател, който не се яви на предстартова проверка, губи право на класиране за Националния шампионат и ще бъде записан като нестартирал за НШ (DNS) в протокола с резултатите от състезанието.

Състезателите картотекирани в БФЛА за 2018 г. и редовно заявени за участие в Националния шампионат по маратон не заплащат такса участие.

V. Заявки за участие в НШ по маратон

Срок за заявяване на участие (според Наредбата за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФЛА за 2017 – 2020 г.) - до 7 октомври 2018 г. на e-mail: zaiavki@bfla.org. Състезателите се заявяват с номерата, с които са картотекирани в БФЛА, но Организаторът на Маратон София ще им предостави друг номер, с който ще участват.

Техническа конференция няма да се провежда.
Формуляр за отпадане от участие на заявени състезатели следва да бъде изпратен
на e-mail: zaiavki@bfla.org най-късно до 13:00 часа на 13 октомври 2018 г.

Клубовете със заявени, но нестартирали състезатели, ще бъдат санкционирани според Правилника на БФЛА.

 VІ.  Дължина, маршрут, терен на трасето, подкрепителни пунктове и контролно време

Дистанцията – 42.195 km се състои от 4 обиколки, всяка от които е с дължина от 10.550 km.

Стартът е пред Национален Стадион „Васил Левски“ на кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и ул.„Гурко” и се бяга по посоченото на схемата трасе:

Терен – асфалтово покритие, равнинен с лек наклон нагоре в първата половина на обиколката, и надолу във втората половина на обиколката.

По трасето ще бъдат изградени подкрепително-освежителни пунктове (ПОП), съобразени с изискванията на Състезателните Правила на IAAF.

Подкрепително-освежителните пунктове ще бъдат разположени по трасето през приблизително 5 km, както следва:

ПОП 1:
- веднага след старта пунктът не работи;
- 10.5 km;
- 21 km;
- 31.5 km;

ПОП 2:
- 5 km;
- 15.5 km;
- 26 km;
- 36.5 km;

Лични подкрепителни средства могат да бъдат предоставени и на двата пункта. Такива средства могат да бъдат оставени директно на пунктовете и/или да бъдат подавани от упълномощени лица на атлетите единствено зад масите на пунктовете. За да бъде транспортирано от Организаторите, всяко лично подкрепително средство трябва да е ясно надписано с номер на атлета и километър на пункта, на който да се занесе. Срокът за предаване на личните подкрепителни е до 9:00 ч. в зоната за проверка.

Контролно време -  5:30 часа

Състезанието се провежда в съответствие със Състезателните Правила на IAAF, като неупоменатите в настоящата Наредба въпроси, свързани със състезанието, се уреждат от действащата Наредба за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФЛА за 2017 – 2020 г.

 VII. Класиране и награди

Класирането е по време, по реда на пристигането на състезателите.

Атлетите, класирали се на първите три места при мъжете и при жените ще бъдат наградени с медали от БФЛА.

Награждаването ще се извърши непосредствено след приключване на дисциплината.

Допълнителна информация относно Маратон София може да се намери на сайта на маратона -
http://marathonsofia.com