Наредба за провеждане

на НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ по МАРАТОН за 2017 година

І. Цел и задачи

1.Да се популяризира маратонското бягане в България

2.Да се излъчат националните шампиони за мъже и жени.

   ІІ. Ръководство и организация

1.Националния шампионат по маратон се провежда от БФЛА в рамките на Маратон София 2017 год.

 ІІІ. Място и време:

Гр. София, 15 октомври 2017  год. (Неделя) Старт: 10:00 часа пред Национален стадион „Васил Левски”- на кръстовището на бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” и ул.”Гурко”.

 ІV. Право и условие за участие:

Право на участие в Националният шампионат по маратон имат мъже и жени  картотекирани в БФЛА и заявени в  срок със заверен предсъстезателен  медицински преглед, включително и нарочна електрокардиограма извършена до 3 /три/ дни преди датата на състезанието.

Юноши  и девойки под 20 г. не се допускат до участие.

Всички състезатели участват със заявения в БФЛА състезателен екип на клуба.

В деня на състезанието, всички състезатели  са длъжни да се явят 30 минути преди старта с прикрепени номера на гърдите и гърба, на посоченото място от организаторите за предстартова проверка. Състезател, който не се яви на предстартова проверка, губи право на класиране за националния шампионат.

Състезателите картотекирани в БФЛА за 2017 г. и редовно заявени за участие в Националния шампионат по маратон не заплащат такса участие!

V.Заявки за участие в НШ по маратон

         Срок - според Наредба 2017 – 2020 год.  на БФЛА (до 8 октомври 2017 г.)- на e-mail: zaiavki@bfla.org , състезателите се заявяват с номерата с които са  картотекирани в БФЛА, от организатора ще им бъде предоставен номер с който ще участват.

Техническа конференция няма да се провежда. Формуляр за отпадане от участие на заявени състезатели следва да бъде  изпратена на e-mail: zaiavki@bfla.org  най-късно до 13:00 часа на 14 октомври 2017 год.

Клубовете със заявени, но нестартирали състезатели, ще бъдат санкционирани според Правилника на БФЛА.

 

VІ.  Дължина, маршрут, терен  и релеф на трасето:

Дистанцията - 42,195 км се състои от 4 обиколки на трасе с дължина 10 550 м.

Стартът е пред Национален Стадион „Васил Левски“ на кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и ул.„Гурко” и се бяга по посочената схема на трасето:

Терен – асфалтово покритие, равнинен с лек наклон нагоре в първата половина на обиколката, и надолу във втората половина на обиколката.

По трасето ще бъдат обособени 2 подкрепително-освежителни пункта (ПОП).
ПОП 1: 
5 km, 15 km, 25 km, 35 km;
ПОП 2: 10.7 km, 21.2 km, 31.7 km;
Лични подкрепителни средства могат да бъдат оставени директно на пунктовете и/или да бъдат подавани от упълномощени лица на атлетите единствено зад масите на пунктовете. За да бъде транспортирано от Организационния комитет, всяко лично подкрепително средство трябва да е ясно надписано с номер на атлета и километър на пункта, на който да се занесе. Срокът за предаване на личните подкрепителни е до 8:45 ч. в зоната за проверка.

Контролно време -  5:30 часа

Състезанието се провежда по правилата на IAAF, а неупоменатите в настоящата Наредба въпроси, свързани с провеждането на състезанието, се уреждат от действащата Наредба за провеждане на състезанията от Държавния спортен календар  на БФЛА.

 VII. Класиране и награди

Класирането е по време, по реда на пристигането на състезателите.

Атлетите, класирали се на първите три места при мъжете и при жените ще бъдат наградени с медали от БФЛА.

Награждаването ще се извърши непосредствено след приключване на дисциплината.

Допълнителна информация относно Маратон София може да се намери на сайта на маратона -
http://marathonsofia.com