НАРЕДБА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ШОСЕЕН ПРОБЕГ „НИКУЛДЕН“ 2018

 

І. Цел и задачи:

            Да се популяризира бягането и спорта, като начин на живот.

ІІ. Ръководство и организация:

            Шосеен пробег „Никулден“ се организира от СК „Маратонец” Бургас с активното съдействие на Община Бургас, РК „СПОРТ И ЗДРАВЕ – БУРГАС” и СК „Атлет 2004“ Поморие.

 ІІІ. Място и време:

        6 декември 2018 г.; Настилката е асфалт - подходяща за маратонки.

Записване и заявки се изпращат на e-mail: atlet_2004@abv.bg , в срок до 30 ноември 2018 г.

Картотекираните състезатели в БФЛА участват със своите състезателни номера, а тези които нямат картотека ще получат номерата от организаторите в деня на състезанието от 8,00 ч до 9,30 ч. пред Морско казино, Бургас.  

   Старт на пробега: 10 ч пред Морско казино.

Финал на пробега: пред Морско казино.

Разстояние на пробега: 5 км и 18 км. Контролно време – 2 ч.

Техническа конференция: 9,30 ч в Морско казино, зала „Георги Баев“.

     ІV. Условия за участие:

1.Картотекирните състезатели представят предсъстезателен медецински преглед и участват с номерата с които са картотекирани в БФЛА за 2018г.

         2.Некартотекираните състезатели представят предсъстезателен медецински преглед или Декларация, която може да се попълни при получаването на състезателните номера.

         3. Такса участие: за 5 км – такса 5 лв; за 18 км – такса 10 лв. Таксите се заплащат при получаване на състезателните номера.

Картотекираните състезатели в БФЛА не заплащат такса участие.

  Редовността на състезатели се удостоверява с лична карта /ученическа карта/

   V. Класиране и награди:

Награден фонд за всички възрастови групи 4000 лв, и ще бъде разпределен, както следва:

 

дистанция, възраст / място

I

II

III

IV

V

VI

5 км девойки до 18 год

200

150

100

80 

60 

 40

5 км юноши до 18 год

200

150

100

80 

60 

 40

18 км жени 

300

250

200

150

120

100

18 км мъже

300

250

200

150

120

100

 

Специални награди /парична премия от 100 лв/ ще има за най-добре представилия се бургаски състезател /с адресна регистрация в гр. Бургас/във всяка възрастова група, както и най-малкия участник в състезанието. Класирането е индивидуално, а освен паричните премии І, ІІ и ІІІ място от всички възрастови групи ще бъдат наградени и с медали. Всички участници в пробега ще получат грамота и тениска.

 

10,00 ч. – Старт на всички възрасти, пред Морско казино, Бургас

12,00 ч. -  Награждаване на победителите на сцената пред Морско казино, Бургас

       

        За допълн.информация по въпроси за пробега

   тел: 0887 098 340 – Атанас Атанасов,

тел: 0899 142 326 – Тянка Дукова