НАРЕДБА

ЗА ПРОВEЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ

ПО ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ за мъже и жени

НА ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ – 2018 г.

 

I. Цели и задачи:

1. Да се популяризира планинското бягане.

2.  Да се излъчат националните шампиони по планинско бягане – дълга дистанция за мъже и жени.

 

II. Ръководство и организация:

Националният шампионат по Планинско бягане – дълга дистанция се организира от БФЛА, и КЛА „Шампион”, със съдействието на Община Тетевен.

 

III. Място и време:

Състезанието ще се проведе на 9 май 2018 г. (Сряда) със Старт - Финал в центъра на гр. Тетевенплощад Сава Младенов”. Старт: 9:00 ч.

 

IV. Право на участие:

В състезанието имат право да участват всички заявени в срок състезатели, на възраст 20 години към 31 декември в годината на провеждане на състезанието, картотекирани в БФЛА, със заверен предсъстезателен медицински преглед и електрокардиограма.

 Заявки за участие се приемат в БФЛА дo 2 май 2018 г. на e-mail: zaiavki@bfla.org

V. Техническа конференция:

8 май 2017 г. (понеделник) от 20:00 ч. в хотелОлимп” (на стадиона).

Присъстват до двама представители от клуб.

 

VI. Състезателна програма,  разстояние, технически данни и контролно време:

 Контролно време: 5 часа.

 Час

Възрастова група

Дистан­ция

Дениви­лация

Обиколки

Контрол­но време

9:00

Жени

30 km

+/- 2000 m

1 голяма

обиколка *

5 часа

Мъже

 

  * Забележка: При лоши атмосферни условия – 6 обиколки по трасето на БШ 2017 г. Контролно време - 5 часа.

 

VII. Класиране и награди:

 

Състезателите, класирали се на първите три места ще бъдат наградени с медали от БФЛА.

Състезателите, завършили след контролното време няма да бъдат класирани.

 

VIII. Настаняване на отборите:

Настаняване на отборите при 15 лв. - къщи за почивка; 35 лв. - хотел Олимп с храна.

За допълнителна информация: 0879353448 – Младен Милев

Карта на трасето:

 http://www.bfla.org/programs/mr_long_distance_2017_files/image002.jpg
 

Денивелационен профил на голямата обиколка:

 http://www.bfla.org/programs/mr_long_distance_2017_files/image004.jpg

 Б Ъ Л Г А Р С К А  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  Л Е К А  А Т Л Е Т И К A