НАРЕДБА
ЗА НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ ПО СПОРТНО ХОДЕНЕ – 2019 г.

за мъже и жени, юноши и девойки под 20 г. и под 18 г.,

момчета и момичета под 16 г.

І. Цел и задачи

   1. Да се популяризира спортното ходене в България.

   2. Да се излъчат национални шампиони в отделните възрастови групи.

 

ІІ. Ръководство и организация

Националният шампионат по спортно ходене се организира от БФЛА, СКЛА „Добруджа-99” Добрич, с активното съдействие на Община Добрич.

За състезанието важат Наредбата за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФЛА и Състезателните Правила на IAAF.

 

ІІІ. Място и време:

Град Добрич,

Старт-Финал бул. „Русия”,

       6  Април 2019 г. (събота) от 9:50 ч.

 

ІV. Право на участие:

Всички заявени в срок състезатели, картотекирани в БФЛА, със заверен предсъстезателен медицински преглед.

Заявки се приемат до 30. 03. 2019 г., на e-mail: zaiavkiHYPERLINK "mailto:zaiavki@bfla.org"@HYPERLINK "mailto:zaiavki@bfla.org"bflaHYPERLINK "mailto:zaiavki@bfla.org".HYPERLINK "mailto:zaiavki@bfla.org"org

Допуска се участие само в една възрастова група.

 

V. Състезателна програма: час, възрастова група, разстояние, обиколки и контролно време:

 

Час

Възрастова група

Състезателно разстояние

Брой обиколки

Контролно време

09:50

 Откриване

-

-

-

10:00

 Момичета под 16 г.

3 km

1 малка + 1 голяма обиколка

-

 Жени

20 km

10 големи обиколки

2 h 35 min

 Мъже

20 km

10 големи обиколки

2 h 14 min

10:25

 Момчета под 16 г.

3 km

1 малка + 1 голяма обиколка

-

10:50

 Девойки под 18 г.

5 km

1 малка + 2 големи обиколки

-

11:30

 Юноши под 18 г.

10 km

5 големи обиколки

-

 Девойки под 20 г.

10 km

5 големи обиколки

-

 Юноши под 20 г.

10 km

5 големи обиколки

-

 

VІ. Дължина и релеф на трасето:

Малка обиколка – 1 km.

Голяма обиколка – 2 km.

Терен – равнинен, асфалтов път.

 

VІІ. Техническа конференция:

6 Април 2019 г. (събота) от 9:00 часа в СУ Г. С. Раковски

Присъстват до 2 представители от участващите клубове (водач на отбора и един треньор).

 

VІІІ. Класиране и награди

Състезателите, класирали се на първите три места във всяка дисциплина ще бъдат наградени с медали от БФЛА.

Награждаването ще се извършва 20 минути след приключване на съответната възрастова група.

 

ІХ. Допълнителна информация

За допълнителни въпроси – Николай Янков Желев; тел: 0889 02 92 33

                                                                Иван Калинов Радев; тел: 0884 82 82 30    


Б Ъ Л Г А Р С К А  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  Л Е К А  А Т Л Е Т И К A