Welcome to www.bfla.org
 

0
Начало
0
Структура
0
Програми
0
Резултати 2024
0
Документи
0
0
Рекорди
0
Ранглисти
0
Линкове
0
Календар 2024
0
Архив
0
Картотека
0
Контакти
0
Профил на купувача
0
Лого

 


 

НОВИНИ


opentrack

Вход към българската секция към Opentrack.run


youtube

Записване на съдии за включване в нарядите за второто тримесечие ТУК


1

Световен антидопингов кодекс
МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ

СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ 2024 Г.

изтегли 1
РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Забранителен списък 2024 г.
изтегли 1
Мониторингова програма за 2024 г. изтегли 1

2024 Стандарти за участие в:
Олимпийски игри
1 Световни шампионати
1 Европейски шампионати
ba

Балкански шампионати


ba

Пропуски за АСИКС Aрена за 2023/2024 г. принтирайте, попълнете и донесете в БФЛА.

За национални състезатели на ЖЪЛТ картон изтегли 1 изтегли1
За клубни състезатели на бял картон изтегли 1 изтегли1
     
Пропуски за НС "Васил Левски" за 2024 г. принтирайте на бял картон, попълнете и донесете по време на картотеката. изтегли 1 изтегли1

Наредба за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФЛА 2021 - 2024 г.

Изменения на т. 5, 6, 30, 40, 43, 44 и 45 от Наредбата на БФЛА - В СИЛА ОТ 21 декември 2022 г.


  RUN BULGARIA  

Изменения на т. 40, 41, 42 и 45 от Наредбата на БФЛА - В СИЛА ОТ 14 декември 2021 г. изтегли 1

aiu_logo Платформи за подаване на сигнали за допинг нарушения към "Звено за почтеност в атлетиката", сигнал може да подадете <ТУК>
adc_logo Платформи за подаване на сигнали за допинг нарушения към "Българския антидопингов център", сигнал може да подадете <ТУК>

Наредба за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на БФЛА 2021 - 2024 г.

Правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните спортисти по лека атлетика

изтегли 1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ  И ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ В  СПОРТНИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА

1.Заявка за включване на състезание в Спортният календар на Българска федерация лека атлетика за предстоящата година се подава от клуб член на БФЛА  в определените от Федерацията срокове.Към заявката клуба домакин прилага декларация по образец.

2.Когато клубът организатор има седалище различно от мястото на което желае да организира състезанието,  към заявката се прилага и писмо за подкрепа от съответното кметство или собственика на спортната база.

3. Всички състезания включени в Спортният календар на БФЛА, се провеждат при спазване на състезателните правила на ИААФ и Наредбата за провеждане на състезанията от Държавния спортен календар на БФЛА.
4.На състезания включени в Спортния календар на БФЛА, картотекирани състезатели не заплащат такса участие.
  

4.1.Когато организаторът на шосейни бягания в рамките на едно състезание е предвидил няколко дистанции, то картотекираните в БФЛА състезатели участват без да заплащат такса на основната дистанция. /Например състезание включено с наименование  "маратон" или "полумаратон", такса участие не се заплаща за тези дистанции./  Такива участници трябва да спазят всички останали изисквания на организатора на посоченото състезание.

5. Участието на чуждестранни състезатели на състезания включени в спортния календар на БФЛА става само след разрешение от Националната им федерация.

6. За прояви които не са част от Спортният календар на БФЛА, но се провеждат на спортна база, стопанисвана или наета от БФЛА, организаторът заплаща на Федерацията обезщетение в размер на ½ минимална работна заплата за всеки ден на ползване на базата.
За неупоменатите в настоящият  Регламент въпроси се прилага Наредбата за провеждане на състезанията от Държавния спортен календар на БФЛА 2021-2024 година.

Настоящият Регламент е приет от УС на БФЛА на 21.09.2018 година и влиза в сила от 1 ноември 2018 година.


Програмата I Run Clean вече е достъпна и на български език през този линк: https://www.irunclean.org

Всички атлети, задължително трябва да са преминали обучение по програмата и да са получили диплома. Програмата се състои от 8 модула, които отнемат по 5-6 минути и може да се правят по различно време. За личните треньори също е полезно да го направят.

Дипломата  е валидна за две години, след което ще се минава опреснителен курс.

ИМЕТО СЕ ИЗПИСВА НА АНГЛИЙСКИ (ЛАТИНИЦА) ПО ЛИЧНА КАРТА

ПРИ ЖЕЛАНИЕ МОЖЕ ДА ПОСТАВИТЕ ВАША АКТУАЛНА СНИМКА (ПАСПОРТЕН ВАРИАНТ)

Всеки, който премине обучението трябва да изпрати дипломата си в БФЛА на имейл: bulathletics@bfla.orgatletikabg.com

Сайт за българска и световна лека атлетика!!!

www.atletikabg.comАНТИДОПИНГОВИ
ПРАВИЛА

Утвърдени с Решение на
Управителния съвет на БФЛА


1

 

 

ОСНОВЕН СПОНСОР

ПАРТНЬОРИ

atletikabg.com

transins

euromarket

mtel

kcm_2000

toto

 

predela

 

med


kids

с

 
 
©2004 Bulgarian Athletics Federation   Programming and design by R.Rangelov